Kayıtlar

Kasım, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sorumluluktan Kaçma...İyi Yaşa!!!

Resim
Önce kendine sonra topluma karşı sorumluluklarını unutma...unutturma!!!

Sorumluluk denince çoğu insanın aklına, ailesi, çalıştığı kurum ve dostlarına karşı ''görevleri'' gelir, ama kişinin kendisine karşı görevi olan ''iyi yaşama sorumluluğu'' ndan pek söz edilmez. Başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte, bazen bunu kendimize karşı sorumluluklarımızı görmezden gelmek için kullanmak da sorumsuzluktur.

''Önce kendine, sonra başkalarına'' ilkesi ilk bakışta bencilce bir yaklaşım olarak değerlendirebilir. Ne var ki, insan kendine verebildiğinde diğer insanlara da gerçek anlamda verecek şeyi olur. Kendine değer verebilmeyi başarmış insan;iniş ve çıkışlarıyla yaşamı olduğu gibi kabul eder,duygusal tepkilerini gizlemez ve çevresindeki olaylara yüreklice katılabilir.

 Kendimize değer vermek bizim sorumluluğumuzdur. Bunu üstlenmekten kaçmak için yakınımızdaki kişileri kullanırız. İnsanın kendi sorumluluğ…